NYHETER

Her legger vi ut informasjon som vi mener er av interesse for dere!

 

KJÆRE KUNDE!

Vi har tatt en pause fra hverdagen, og tilbringer nå vinteren i en seilbåt i Mexico. Det betyr mindre aktivitet fra oss i en periode, men vi vil allikevel følge opp mailer etter beste evne.

Vi har ladekabler og bokser for salg og ordrene vil bli effektuert så snart som mulig fra vårt hjemmekontor i Norge.

Garantier og tekniske ting vil bli fulgt opp. Men vi har ikke internet og mobildekning til tider, så det kan ta noe tid.

Med Vennlig Hilsen

Arnstein